المواصفات

911 كاريرا جي تي إس

Download (PDF/31.7 kB)

911 كاريرا 4 جي تي إس كابريوليه

Download (PDF/31.9 kB)

911 كاريرا جي تي إس كابريوليه

Download (PDF/31.6 kB)

911 كاريرا 4 جي تي إس كابريوليه

Download (PDF/31.9 kB)

911 تارغا 4 جي تي إس

Download (PDF/31.8 kB)